Z pohledu malého človíčka

07.08.2017

Básnička poukazuje na rozdílné vidění dítěte a dospělého.

Ptáci - ta barevná stvoření                                                                                       s tak obrovskými křídly,                                                                                           až trochu vyrostu,                                                                                                     poletím s nimi.

Ptáci - ta bezduchá stvoření                                                                               slyší jen na jídlo, na zrní.                                                                                Copak ti hochu doma neříkají,                                                                             že lidé s ptáky nelítají?

Tráva - ta zelená peřina                                                                                       co schová kuklu motýla.                                                                                       Když stébla trávy se mne dotknou,                                                                        hladí mne láskou člověka hodnou.

Tráva - neustále mokrá od rosy,                                                                           je to jen pastvina pro kosy.                                                                                     Dělej! Vstávej! Vždyť je studená.                                                                          Co ti ta zem proti mně dá?

Strom - sílou i něhou oplývá,                                                                          větve vlajou, však kořeny nehýbá.                                                                 Větve se sklání až k zemi,                                                                                    vyšplhám po nich nahoru k nebi.

Deset stop na východ a pět k severu,                                                                    až stromy pokácím postavím vilu.                                                                       Že to nezvládnu nemysli,                                                                                přestaň už konečně povídat nesmysly.

Život - tak pestrý a nádherný,                                                                             tak proč si stěžovat na nervy,                                                                                nikdo ti do srdce nevidí,                                                                                     uvnitř si takový,                                                                                                     jak vidíš okolí.

Život mi utekl jak voda,                                                                                      teď každé minuty je škoda.                                                                                   Že svět je tak škaredý,                                                                                       když jsem byl malý řekli dospělí.                                                                      Rád bych ti předal krásy víc,                                                                                   však nikdy nevím jak to říct.